Vypočítaný styl

Klikněte si na tento odstavec. Vyhodí to jeho barvu zadanou jakýmkoli způsobem.

Použitý kód:

<script>
function ukazStyl(element,cssVlastnost){
if(document.defaultView) hodnota=window.document.defaultView.getComputedStyle(element,null).getPropertyValue(cssVlastnost); // Mozilla
else if(element.currentStyle) hodnota=eval("element.currentStyle." + cssVlastnost); // IE

return hodnota;
}
</script>

<p onclick="alert(ukazStyl(this,'color'))">

Javascript - příklady