Příklad s funkcí eval()

<script>

promenna="document.write";

promenna2="(1 + 1)";

eval(promenna + promenna2)

</script>

Eval() by měla svůj argument vyhodnotit jako skript a rovnou jej provést.

A toto je výsledek skriptu:

Zabudované funkce JavaScriptu