Cyklus for

Tento text byl vypsán pomocí skriptu:

for (i=1; i <= 7; i++) {
document.write("<font size=\"" + i + "\">Vzorek písma</font>");
document.write("<br>");
}

Má demonstrovat použití cyklu for.

Větvení v JavaScriptu