Vlastnosti objektu navigator

vlastnosti podporované v IE od verze 4

cookieEnabled je podporován i v NN 6, platform i v NN 4

Vizte také základní vlastnosti objektu navigator.