Příklad práce s atributem disabled u radio-buttonů

Chceme umožnit druhou položku? Ano Ne

Druhá položka: Ano Ne

Použitý zdroj:

<form>
Chceme umožnit druhou položku?
Ano <input type="radio" name="prvni" value="ano" onclick="document.getElementById('druha1').disabled=false; document.getElementById('druha2').disabled=false;">
Ne <input type="radio" name="prvni" value="ne" onclick="document.getElementById('druha1').disabled=true; document.getElementById('druha2').disabled=true;">


Druhá položka:
Ano <input type="radio" name="druha" id="druha1" value="ano" disabled>
Ne <input type="radio" name="druha" id="druha2" value="ne" disabled>

</form>

Podobný příklad:

Disabled select v závislosti na radio buttonu

Javascript - příklady