Rozdíl v programování <input> text a radio

Textové pole:
První volba
Druhá volba

Zobraz hodnotu textu (to funguje)

Zobraz hodnotu přepínače pomocí value (to nefunguje)

Je první přepínač zvolený? Pomocí form.name['id'].checked

Je druhý přepínač zvolený? Pomocí form.name['id'].checked

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj

O co jde

U <input type="radio" value="1" id="idecko"> se nedá adresovat hodnota pomocí value, protože tu má, i když není zaškrtnutý. Value u radiobuttonu prostě nemá žádnou souvislost se zatržením.

Musí se to vzít podle id a zeptat se na vlastnost checked. Ta vrací true nebo false podle hoto, jestli je zatržené. Více ve zdroji.