Otevření co největšího nového okna

V novém okně zobrazuji nějakou jinou stránku.

Fígl je v tom, že nové okno otevřu tak velké, kolik jsou dostupně rozměry plochy (objekt screen). Třetí parametr window.open() řetězcově sčítám operátorem +.

Zdroj:

<script>
window.open("screen.htm","_blank","top=0,left=0,width="+ screen.availWidth +", height=" + screen.availHeight)
</script>
 

Vizte též: Nové okno přes celou obrazovku

Příklad se vztahuje k textu otevření nového okna Javascriptem