Tento text je rozšířením nástinu možností PHP a navazuje na tamní příklad s novinami.

Přidávání článků do databáze

Nejčastěji se to dělá pomocí vstupních polí input a textarea. Formulář je namířen (action) na přidávací skript pridat.php. Zkráceně:

<form action="pridat.php">
<input name="titulek">
<textarea name="clanek"></textarea>
<input name="autor">
<input neme="rubrika">
<input type="hidden" name="hesloautora">
<input type="submit" value="odeslat">
</form>

 Ten skript pridat.php pak udělá to, že se připojí k databázi. Načež SQL dotaz není select, ale INSERT. Klíčová oblast souboru pridat.php vypadá nějak takto:

 <?
/* vypočítá se $datum, ověří se $hesloautora */
$spojeni = mysql_connect(localhost,"jmeno","heslo" );
mysql_select_db(noviny, $spojeni);
$vysledek = mysql_query( "insert into clanky values(0, '$titulek','$clanek', '$autor', '$rubrika', '$datum')", $spojeni);
echo "článek byl přidán";
?>

To $titulek, $clanek jsou proměnné z toho formuláře. Musejí být v SQL zápisu přesně v tom pořadí, v jakém jsou v tabulce databáze (bez vynechání). Všechna textová pole musejí být v apostrofech (číselná ne, datum ale jo, pokud je v sql-date formátu). Úvodní nula se většinou používá pro ID, kterémužto poli se v databázi nastaví auto-increment (automatické číslo), aby se to nemuselo počítat.