Pokus s CSS vlastností clip

Test clip

Příklad se vztahuje k textu o ořezávánía k css vlastnosti clip.

Oříznutý element.
Zobrazuje se jenom tak malý obdélníček,
jak je předepsáno vlastností clip: rect.

Jinak oříznutý element.
Zobrazuje se jenom vymezený obdélník,
jak je předepsáno vlastností clip: rect.

Syntaxe:

clip: rect(top right bottom left) 

jde to podle hodinových ručiček

Hodnoty v závorce udávají viditelný obdélník.

Top a left jsou souřadnice levého horního rohu vzhledem k elementu.
Right a bottom jsou souřadnice pravého dolního rohu.
Místo hodnoty se může zadat "auto"; v tom směru se to nebude ořezávat.

Pouze pro elementy s position: absolute 

Pro správné pochopení příkladu si zobrazte zdroj.