Test vlastnosti clip

Oříznutý element. Zobrazuje se jenom tak malý obdélníček, jak je předepsáno vlastností clip: rect.

clip: rect(20px 120px 80px 50px); width: 200px; height: 100px; position: absolute

Souřadnice ostříhnutí se zadávají v pořadí hodinových ručiček: horní střih, pravý střih, dolní střih a levý střih

popis významu souřadnic

Pokud se to nezobrazilo, má to vypadat takhle:

 Příklad se vztahuje k výkladu ořezu a skrollování.