Centrovaný design pozicováním

Pro konstrukci stránky je použit styl u body a div. V divu je celá stránka. Body má vycentrovaný obsah, vnitřní div má nastavenou šířku a relativní pozici (margin:auto způsobí centrování v Mozille). Díky relativní pozici pak všechno, co je vevnitř divu absolutně pozicované, bude brát počátek souřadnic v levém horním rohu divu.

pozice 10px doleva a 300px dolů.
pozice 100px doleva a 30px dolů.

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Příklad není centrovaný v NN4. Ukázka se vztahuje k textu design pomocí pozicování.

Vizte též: Margin, Text-align, Position