Příklad pozicování

Sloupce na této stránce jsou postaveny pomocí CSS pozicování. Dá se to udělat i tabulkami, ale ty mají nevýhodu, že se pomalu zobrazují. Oddíly pozicované pomocí CSS se na rozdíl od tabulek zobrazují hned, jak se načítají.

Další perfektní věcí je možnost načítání vlastního obsahu (tohoto textu) jako prvního. Teprve až se načte vnitřek prostředního sloupce s důležitým obsahem, začne se načítat grafická hlavička a levý sloupec s odkazy.

Toto je pouze nedokonalá ukázka toho, co lze s pozicováním vykouzlit. Pro praktické použití je potřeba lépe ji odladit podle aktuálních potřeb.

Popis stavby a HTML syntaxe je v textu o sloupcích pomocí pozicování. Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj.

Toto je patka.

Hlavička s libovolným obsahem

Pro Nestcape je dobré mít výšku obsahu přibližně stejnou jako výška objektu, aby vykreslil pozadí.

 

Levý sloupec

Zde se obvykle vyskytuje hodně odkazů

Jak postavit tuhle stránku

Další příklad pozicovaného layoutu

Gawain

Yuhů

Rébusy

Nadpis jinou barvou

Pravý sloupec

Zde obvykle bývají jiné odkazy.

Odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz jinam

Objekt ilustrující možnosti překrývání