Datum javascriptem

Příklad se vztahuje k Objektu Date.

Jiný příklad: Plynulá změna data