Více tříd u jednoho prvku

Pokusný odstavec, který by měl mít modré pozadí a bílý text. IE 6 nebere více tříd než dvě. Mozilla, Chrome a Opera to rozeznají. Takže se to může v pohodě používat.

Použitý kód:

<style>
.prouzek {color: white}
.lista {background-color: blue}
</style>
<p class="prouzek lista">Pokusný odstavec.

Příklad se vztahuje k textu třídy a identifikátory v CSS.