Příklady míchání filtrů

Prohlíľejte Internet Explorerem, jinde to nemá smysl. Příklad se vztahuje k css filtrům. Jiné příklady filtrů.

filter: blur() glow(color=#000000, strength=10) chroma(color=#000000);
Navzdory situační výchylce.
filter: blur() chroma(color=#000000) glow(color=#000000, strength=10);
Navzdory situační výchylce.
filter: glow(color=#000000, strength=10) blur() chroma(color=#000000);
Navzdory situační výchylce.

Závěr: v zápisu filtru záleľí na pořadí, vyhodnocuje se to od začátku.