Test českých fontů dostupných v základní instalaci Windows 7

Patková písma typu serif

text lorem ipsum s háčky Times

text lorem ipsum s háčky Cambria

text lorem ipsum s háčky Constantia

text lorem ipsum s háčky Book antiqua

text lorem ipsum s háčky Garamond

text lorem ipsum s háčky Georgia

text lorem ipsum s háčky Palatino Linotype

Bezpatková písma typu sans-serif

text lorem ipsum s háčky Arial

text lorem ipsum s háčky Arial Narrow

text lorem ipsum s háčky Calibri

text lorem ipsum s háčky Corbel

text lorem ipsum s háčky Candara

text lorem ipsum s háčky Verdana

text lorem ipsum s háčky Ms Sans Serif

Neproporciální písma typu monospace

text lorem ipsum s háčky Courier

text lorem ipsum s háčky Courier New

text lorem ipsum s háčky Consolas

Systémová písma

text lorem ipsum s háčky systémové serif

text lorem ipsum s háčky systémové sans-serif

text lorem ipsum s háčky systémové monospace

text lorem ipsum s háčky systémové fantasy

text lorem ipsum s háčky systémové cursive

Příklad se vztahuje zejména k CSS vlastnosti font-family