Formulář se dvěma vstupními poli

Oblíbené jídlo:
Oblíbené pití:

 

Formulář má tento kód:

<form action="stranka.html">

Oblíbené jídlo: <input type="text" size="16" name="jidlo"> <br>

Oblíbené pití:<input type="text" size="16" name="piti"><br>

<input type="submit" value="odeslat">

</form>

 

Zkuste si zadat svoje oblíbené jídlo a odeslat. Na další stránce potom sledujte, co se objeví na konci adresy.

Mělo by se tam objevit něco jako

.../stranka.html?jidlo=ryby&piti=caj

Zkuste si také jedno z polí nevyplnit. V dotazu by se takové pole nemělo vůbec objevit.

Příklad se vztahuje k úvodu do formulářů.