Příklad na iframe

Tímto kódem by se do stránky vložila hlavní stránka Seznamu, ale CSP hlavičky Seznamu takové vložení nedovolují. Tak se aspoň podívejte, jak vypadá neúspěšný pokus o iframe.

<iframe src="https://www.seznam.cz/" width="320" height="320"></iframe>

Takže třeba zkusím vložit svoji stránku o Turecku:

<iframe src="https://www.turecko.org/" width="320" height="320"></iframe>

Pro porovnání s předchozím příkladem ještě uvedu, jak se vkládá obrázek. Všimněte si, že atributy src, width a height jsou velmi podobné, ale <img> není párový.

<img src="../images/krava-200x150.jpg" width="200 height="150">