Příklady formulářových polí

Tato stránka neobsahuje tag form, takže jde jednak o nevalidní zápis a jednak to nebude fungovat. Jde pouze o ukázku HTML kódů.

Obyčejné textové pole: nebo

Obyčejné textové pole dlouhé 10 znaků:

Textové pole s předvyplněnou hodnotou ahoj:

Pole pro heslo: bude se hvězdičkovat.

Skryté pole pro předávání skrytých parametrů:

Tři přepínací tečky (radio buttony), první vybraná:

Zaškrtávací čtvereček (zaškrtnutý):

Odesílací tlačítko:

Zdroj:

Obyčejné textové pole:
<input type="text" name="jmeno"> nebo <input name="jmeno">
Obyčejné textové pole dlouhé 10 znaků:
<input type="text" size="10" name="jmeno">
Textové pole s předvyplněnou hodnotou ahoj:
<input type="text" name="jmeno" value="ahoj">
Pole pro heslo:
<input type="password" name="heslo"> bude se hvězdičkovat.
Skryté pole pro předávání skrytých parametrů:
<input type="hidden" name="skryte" value="ahoj">
Tři přepínací tečky (radio buttony), první vybraná:
<input type="radio" name="stejne_jmeno" value="první" checked="checked">
<input type="radio" name="stejne_jmeno" value="druhá">
<input type="radio" name="stejne_jmeno" value="třetí">

Zaškrtávací čtvereček (zaškrtnutý):
<input type="checkbox" name="ctverecek" checked="checked">
Odesílací tlačítko:
<input type="submit" value="Odeslat">

Příklad se vztahuje k textu Formuláře v html jazyce: input

Vizte též: Příklady na input s novými hodnotami type z html 5