Barvení a odsazení číslíčka nebo odrážky seznamu

  1. text ve spanu
  2. text bez spanu

Pro pochopení příkladu je potřeba vidět zdroják:

<ol style="color: red">
    <li style="color: blue">
        <span style="color: green; padding-left: 1em">
            text ve spanu
        </span>
    </li>
    <li>text bez spanu</li>
</ol>

Jak je vidět, barvu čísla v seznamu určuje narva prvku li. Barva seznamu ol nebo ul se dá přetlouct. Odsazení se dá udělat třeba paddingem vnitřního elementu (span).

Příklad má nejblíže k css vlastnostem color a padding