Nadpis tištěný kurzívou skrze @media

Normální odstavec kurzívovaný normálně. Podtržený stylopisem s media=print v tagu style.

Há dvojka zešikmená v tisku externím css s media=print v linku