Příklad měnícího odkazu

pomocí CSS vlastnosti background-image.

měnící se odkaz

Odkaz má stylem nastavené pozadí, které se při přejetí myší změní na jiné pozadí.

Zápis stylu:

<style>
a.menici {background-image: url('../images/prvni.gif')}
a.menici:hover {background-image: url('../images/druhy.gif')}
</style>

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Přejížděný odkaz při napoprvé trochu problikne, protože se ten druhý obrázek musí napřed stáhnout. Nedávno Pixy vymyslel, jak to dělat jedním obrázkem pomocí změny background-position. Příklad se vztahuje k textu zdokonalení odkazů.