Příklad přesného umístění obtékaného prvku

Řádek normálního textuObtékaný prvek začíná pod aktuálním řádkem
Obtékaný prvek začíná stejně s aktuálním řádkem, pokud je uveden před ním Řádek normálního textu, který má před sebou obtékaný objekt.

Pro pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Příklad se vztahuje k textu o obtékání a k vlastnostem width a float.