Optgroup

Optgroup podporují jenom šestkové verze prohlížečů. V ostatních prohlížečích by měly být volby normálně pod sebou. Popisky skupin se zobrazují tučnou kurzívou, to se nikde nenastavuje. ¨Zdroják:

<select name="D1" size="1">
<optgroup label="Evropa">
<option value="GB">Velká Británie</option>
<option value="DE">Německo</option>
<option value="FR">Francie</option>
<option value="CZ">Česko</option>
<option value="SK">Slovensko</option>
</optgroup>
<optgroup label="Amerika">
<option value="USA">USA</option>
<option value="CD">Kanada</option>
<option value="MX">Mexiko</option>
</optgroup>
<optgroup label="Asie">
<option value="RU">Rusko</option>
<option value="CH">Čína</option>
<option value="IN">Indie</option>
</optgroup>
</select>

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Příklad se vztahuje k textu detaily formulářů, zdokonalení vzhledu.