Liberálův nářek

Na otázku, kolik by měli bohatí platit daně, odpovědělo 70% Čechů, že by se jim mělo zdanění zvýšit. Při dotazu na konkrétní výšku daní dotazovaní nejčastěji uváděli, že by nejvíce vydělávající měli platit "klidně i 15%" (sic!)

Teprve při projednávání slavných povodňových daňových balíčků se většina národa dozvěděla, kolik procent ze svého příjmu platí ti schopnější. Jde o 32%. Jen díky racionálnímu postoji Hany Marvanové se tato míra dále nezvyšuje. ...

Privatizace některých státních podniků rozhodně není na obzoru. Například u Českých drah se během uplynulých deseti let ani pořádně nepřistoupilo k restrukturalizaci. Jediným (patrně správným) podnětem bylo rozdělení ČD na dva relativně nezávislé podniky, jeden spravující koleje a druhý provozující dopravu. K tomu, aby se ale tyto části provozovaly, patrně v dohledné době nedojde.

Za naprosté tabu je v Česku zatím považována privatizace státní pošty. Přitom např. ve Velké Británii rozjíždí "levicový" politik Tony Blair kampaň na privatizaci britské Královské pošty. Odporují mu pouze odbory (naneštěstí úzce spojené s jeho stranou), protože ostatní si uvědomují, že privatizace je jednoznačně pozitivní trend.

České poště už roste na relativně svobodném trhu čilá konkurence. Progresivní firmy dnes využívají raději různých zásilkových služeb, které věci doručují rychleji, spolehlivěji a nezřídka i laciněji než jejich státní konkurent.

Podobný trend lze pozorovat už mnoho let v oblasti nákladní dopravy. Protože jsou České dráhy nespolehlivé a pomalejší než autodopravci, spousta nákladů, které by normálně patřily na koleje, se převáží nákladními auty. ...

Externalitou se v ekonomické teorii označují situace, kdy činnost jednoho subjektu nepřímo ovlivňuje jiné subjekty. Příkladem může být provoz uhelné elektrárny, který likviduje turistický ruch v oblasti (pak mluvíme o negativní externalitě). Jako pozitivní externalita se nejčastěji zmiňuje výstavba infrastruktury nebo fungování škol. Vzdělání je přínosem jednak pro vzdělávaného, jednak pro celou společnost.

Existence externalit je hlavním důvodem, proč vůbec může existovat levicová a zelená politika. Historie minulých století jasně ukázala, že svoboda a zejména svobodný trh jsou základním předpokladem pro úspěch celé společnosti. Jak je tedy možné, že pravice nevítězí na celé čáře?

Obzvlášť výrazně lze externality vnímat v politické ekologii. Podle klasické pravicové rétoriky může továrna vypouštět jedovaté látky, protože jde o tržní chování. Všichni ale víme, že znečišťování prostředí je pro společnost (a v dlouhodobém horizontu pro ekonomiku obecně) nevýhodné.

Levicová politika sází spíše na tzv. pozitivní externality. Sociální demokraté chtějí investovat do vzdělání, do infrastruktury a do výzkumu. V obecném hledisku je to pravděpodobně chování správné, problémem je ovšem míra a načasování takových externalit. Běžný problém evropských vlád spočívá v břídilském přístupu a nekvalifikovaném rozhodování do čeho investovat. V praxi se potom často nejedná o externalitu pozitivní, nýbrž neutrální.

Nejde přitom o chybu lidí v těch vládách, ale o překvapivě všeobecný (ale potvrzený) fakt, že žádná vláda nic ekonomicky správně rozhodovat prostě neumí. ...

Neberte prosím tyto texty příliš vážně. Vycucal jsem si je z prstu jako příklad pro použití pozicovaného layoutu stránky s využitím css vlastnosti overflow. Zde konkrétně je overflow nastaven na hodnotu auto, což zaručí zobrazení rolovací lišty po levé straně článků. Kdyby některý článek obsahoval velké slovo nebo široký obrázek, objevila by se i rolovací lišta dolní.

Horní šipka rolovací lišty je skryta pomocí vlastnosti clip nastavenou na 16 pixelů horního ořezu.

Rolovací lišty jsou obarveny pomocí kaskádových stylů. Pomocí pozicování se dá udělat i sloupcový design.

Tato stránka je příkladem html kódu na stránkách Jak psát web.

© Yuhů 2002