Test overflow

Následující okýnka (jsou to oddíly <div>) mají nastavenu šířku, výšku a okraj pomocí stylu, konkrétně:
{width: 200px; height: 80px; border: 1px solid blue}
Každý má nastavenou jinou hodnotu vlastnosti overflow (česky něco jako přetékání), vizte vždy první řádek.

overflow: auto
Lišta se zobrazí, je-li potřeba. Horizontální lišta se zobrazí jenom v tom případě, že je obsah z nějakého důvodu širší.
Toto je zbytečný text, který je tak dlouhý, aby zaplnil rámeček a aby byl ještě delší. Čili bla bla bla to máme krásné počasí, že?
overflow: scroll
Rolovací lišty se zobrazí v každém případě. A rovnou obě.
Toto je zbytečný text, který je tak dlouhý, aby zaplnil rámeček a aby byl ještě delší. Čili bla bla bla to máme krásné počasí, že?
overflow: hidden
Přebytečný obsah bude oříznut.
Toto je zbytečný text, který je tak dlouhý, aby zaplnil rámeček a aby byl ještě delší. Čili bla bla bla to máme krásné počasí, že?
overflow: visible nebo bez hodnoty
Velikost rámečku (odstavce) se přizpůsobí obsahu. Konkrétně se přizpůsobí výška, šířka je zachována podle zadání width.
Toto je zbytečný text, který je tak dlouhý, aby zaplnil rámeček a aby byl ještě delší. Čili bla bla bla to máme krásné počasí, že?

Podpora

Vlastnost overflow podporují všechny prohlížeče.

Příklad se vztahuje k textu ořez a skrolování pomocí css, vizte též css vlastnost overflow.