Normální text, relativně umístěný text a absolutně umístěný text. Pro detailní pochopení tohoto příkladu si zobrazte zdrojový kód. Vztahuje se k pozicování.