Toto je soubor priklad15.htm.

Zobrazuje se ve vnořeném rámu.