Testy různých zápisů rámečků

style="border-left: 2px dotted rgb(0,128,0); border-right: 1px dashed rgb(0,0,128); border-top: 3px solid rgb(255,0,0); border-bottom: 2px double rgb(0,0,255)">
 

style="border-left: 4px groove rgb(128,0,0); border-right: 6px ridge rgb(128,0,255); border-top: 6px inset rgb(0,255,255); border-bottom: 6px outset rgb(255,0,0)"
 

style="border: 4px groove maroon"
 

style="border: 8px solid red, 2px inset blue, 4px groove maroon, 6px ridge green"
Prohlížeče odmítají cokoli zobrazit -- toto není validní hodnota vlastnosti border.

style="border-style: solid ; border-color: blue; border-width: 4px"
 

style="border-style: groove ; border-color: red; border-width: 4px, 4px, 0px, 4px"
 

style="border-style: groove, solid ; border-color: red, blue; border-width: 4px, 4px, 0px, 4px"
 

 

Příklad je zastaralý, ale mohl by se vztahovat k css vlastnosti border.