Pozorujte, jak se tato tabulka zužuje a rozšiřuje při změně šířky okna Šířky buněk jsou napevno zadány v pixelech, tabulka má zadánu šířku 100% Normálně by se měla tabulka zužovat i při velmi úzkém oknu tak, aby se vešla.
Tato tabulka má nastavenu CSS vlastnost table-layout: fixed Způsobí to, že při zužování je respektována nastavená šířka buněk To vcelku zjednodušuje práci s komplikovaným rozvržením tabulky, do které se musely dříve dávat neviditelné obrázky
Další zajímavostí jsou okraje. Vykreslují se tenkou čarou, nikoli dvojitě.  To je způsobeno CSS vlastností tabulky border-collapse: collapse Podpora těchto vlastností je v Internet Exploreru od verze 5

Vizte zejména: Formátování tabulek

dále též: Tabulky, CSS - přehled vlastností a hodnot, Design pomocí tabulek, Nové formátovací možnosti tabulek