Vertikální zarovnání na řádku

baseline řádek sub řádek

super řádek top řádek

text-top řádek middle řádek

bottom řádek text-bottom řádek

bottom řádek 80% řádek

Baseline zarovnává spodek obsahu se spodkem řádku.
Sup posouvá obsah vůbec co nejníž to jde.

Příklad je starší, ale mohl by se vztahovat k css vlastnosti Vertical-align.