Příklad použití border-style

Odstavec se zadanými rámečky pomocí rozvinutých vlastností border-strana-style. Má class="divny".

Odstavec se zadanými rámečky pomocí souhrnné vlastnosti border-style. Má class="divny2". Hodnoty stran se uvádějí v pořadí horní pravá spodní levá.

Stylopis vypadá takto:

<style>
p.divny {border-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: solid; border-bottom-style: none; border-left-style: dotted}
/* nebo */
p.divny2 {border-width: 2px; border-style: dotted solid none dotted}
</style>

Příklad se vztahuje k popisu vlastnosti border-style.