prvek umístěný na spodní hranu okna má nastaveno position: absolute; bottom: 3px;

Příklad pozicování na spodek okna

Když zarolujete dolů, uvidíte, že konec dokumentu je hluboko pod prvkem, který má nastaveno bottom: 3px. Pokud oknu změníte velikost (resize), bude prvek pořád na spodku dokuementu.

Příklad se vztahuje k css vlastnosti bottom.bla blanějaký text, aby to rolovalokonec dokumentu.