CSS vlastnost writing-mode

span s vertical-rl

div s vertical-lr
normální text

Funguje všude kromě Internet Exploreru. Tam funguje hodnota writing-mode: tb-rl.

Ještě pokus s tabulkou, který ale funguje jen tehdy, když je prvek ještě v nějakém podrpvku a otáčí se podprvek. V tomto případě span.

Text tabulky text v prvku span jiný text
se span a zalomením řádku
obsah tabulky, něco normálního prostě výplň
Opačného otočení se docílí doplněním transform: rotate(180deg);
Text divu otočený
na druhou stranu

Příklad se vztahuje k css vlastnosti writing-mode.