Writing-mode

CSS vlastnost writing-mode umožňuje vertikální zápis textu. Naneštěstí si Internet Explorer tuto vlastnost zavedl s hodnotou tb-rl, kterou ostatní prohlížeče musely převzít, ačkoli je nestandardní.

writing-mode
hodnoty směr textu pro prohlížeče
lr-tb normální text zleva doprava  
tb-rl text shora dolů, otočený o 90% všechny
horizontal-tb normální text zleva doprava všechny prohlížeče kromě Internet Exploreru
vertical-rl otočený
vertical-lr otočený, stále stejným směrem
sideways-rl v evropských textech nic nedělá
sideways-lr

Hodnota lr-tb (případně horizontal-tb) je výchozí a nemusí se zadávat.

Hodnota writing-mode: tb-rl znamená top-bottom-right-left, čili shora dolů, zprava doleva. Abyste to přečetli, musíte otočit hlavu k pravému rameni. Tak se třeba píšou tituly na hřbet anglických knih. Pokud je prvek širší, text se zarovná k pravému okraji nahoru.

Domnívám se, že tento psací mód vznikl kvůli nějakému orientálnímu jazyku. V evropské praxi se hodí snad jen do záhlaví sloupců tabulek.

Otočit text tak, aby byl zdola nahoru a dal se číst otočením hlavy k levému rameni, se jednoduše nedá. Nic jako bt-lr neexistuje. V Exploreru se to dá udělat nastavením tb-rl a přidáním filter: flipv fliph (Příklad, vymyslel Bizi). V jiných prohlížečích by se to dalo udělat pomocí CSS vlastnosti Transform s nějakou rotací.

Podpora

Pouze Internet Explorer od verze 5.5.

Podpora vlastnosti writing-mode
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer všechny verze pouze nestandardní hodnota tb-rl
Firefox ne  
Opera ne  
Chrome ne  

Příklady

CSS vlastnost writing-mode

Simulace CSS vlastnosti writing-mode: bt-lr

Svislý text otočený pomocí writting-mode

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.