Cascading Style Sheets

angl. Cascading Style Sheets = "Kaskádové styly"

viz kaskádové styly

 

Encyklopedie

Jak psát web