Odkazy

V HTML se odkazy dělají tagem <a href="cil_odkazu.html">text odkazu</a>, kde cil_odkazu.html je nějaký soubor. Hodnotou href je obecně URL, např. href="http://www.seznam.cz". Tag <a> znamená angl. anchor = "kotva" a v html se používá též na odrolování dokumentu na nějakou kotvu.

Na stránkách Jak psát web o odkazech: Odkazy v HTML, Jak zdokonalit odkazy, Různé barvy odkazů pomocí CSS, CSS prakticky - barvení odkazů pomocí css, Základní definice rámů - směrování odkazů v rámech, Iframe -- vnořené plovoucí rámy - odkazy tam a zpátky, Otevření nového okna bez lišt javascriptem, Odkazy v HTML + klikací mapy

 

Encyklopedie

Jak psát web