Odkazy

Tag Význam Párový Výskyt
a odkaz, hyperlink, záložka ano kdekoliv kromě <a>

a

Odkaz (z angl.anchor) se dělá tagem <a>.

Příklad

<a href="https://www.jakpsatweb.cz/">Odkaz na hlavní stránku</a>

Obsah odkazu

Vše, co je mezi značkami <a> a </a> bude sloužit jako odkaz (tzn. bude klikatelné).

Např. 
<a href="index.html">Hlavní stránka</a>
se zobrazí jako klikatelný nápis Hlavní stránka.

Uvnitř elementu <a> se může objevit skoro cokoliv. Často se odkazem obaluje obrázek, který tak bude celý sloužit jako odkaz. Příklad:

<a href="index.html"><img src="obrazek-logo.png"></a>

Uvnitř odkazu nesmí být:

Atributy tagu <a>
Atribut Význam Hodnota
href cíl odkazu URL
name jméno záložky libovolné jméno
target cílový rám jméno rámu
rel druh odkazu několik vyjmenovaných hodnot
hreflang jazyk cíle kód jazyka
ping měření prokliků sledovací adresa
download vynucení stahování hezké jméno staženého souboru

Href

Nejdůležitější atribut, cíl odkazu. Zjednodušeně pojato tato hodnota říká, jaká stránka se objeví po kliknutí. Href se zapisuje jako URL.

Příklad: 
<a href="http://www.seznam.cz">Portál Seznam</a>

Name

Jméno záložky. Tag <a> může sloužit kromě odkazu i jako záložka. Záložka je dobrá k tomu, že definuje místo v dokumentu, na které může mířit odkaz (jiný tag a s href="#jmenoZalozky"). Po kliknutí na takový odkaz se stránka odroluje na pozici záložky.

Tag <a> definující záložku neobsahuje atribut href, ale name. Obsah tagu <a name=něco> může být prázdný.

Příklad: 
<a name=priklad></a> Text příkladu
 

<a href="#priklad">Po kliknutí na tento odkaz odroluje stránka na záložku příkladu.</a>

Více o záložkách.

Target

Cílové okno, iframe, nebo rám, ve kterém se obsah zobrazí. Pokud se ve stránkách používají rámy, má každý z nich jméno. Jméno rámu je obsaženo v atributu name v tagu <frame> (případně iframe).

 Příklad: 
<a href="index.html" target="okenko">hlavní stránka</a>, se otevře v rámu nebo okně "okenko".

Kromě jmen existujících rámů se jako hodnota atributu target mohou použít speciální jména virtuálních rámů:

Jména virtuálních rámů pro target
target= Kde se to otevře
_blank nové okno nebo nový tab
_top nejvyšší okno hierarchie rámů
_parent nadřazený rám
_self tentýž rám
jiné jméno poprvé v novém rámu, podruhé v tom jiném

Příklad: 
<a href="https://dusan.pc-slany.cz" target="_blank">Yuhůova stránka</a>, která se otevře v novém okně.

Pokud se v atributu target objeví jméno neexistujícího okna nebo rámu, otevře se nové okno. Je to velmi podobné hodnotě _blank s tím rozdílem, že nové okno (nebo tab) si svoje jméno podrží, takže případné další podobné odkazy se budou zobrazovat v tomto novém okně (nebo tabu). Pozor, takové okno bývá v tu chvíli často na pozadí (má blur), takže si jeho otevření uživatel nemusí všimnout.

Otevírání odkazů v rámech lze ovlivnit také tagem <base> v hlavičce stránky, jehož atribut target nastaví cíl pro všechny odkazy, kterým nebude cíl předefinován přímo v odkazu.

Rel

Atribut rel byl ve specifikaci dlouho, ale téměř se nepoužíval (spíše u tagu <link>). Teorie říkala, že existující hodnoty jsou copyright, alternate, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, chapter, section, subsection, appendix, help a bookmark a ty všechny jsou v praxi u tagu <a> totálně k ničemu.

užitečné hodnoty atributu rel= u odkazu
rel= Význam
nofollow odkaz by neměl být sledován vyhledávačem
noreferrer po kliknutí na odkaz se v http protokolu nepředá referrer
noopener prohlížeč by na stránku otevřenou tímto odkazem měl spustit nový proces

Počátkem roku 2005 Google doporučil používat novou (nestandardní) hodnotu rel="nofollow" (= angl. "nesledovat") ve všech odkazech, u kterých nechcete, aby byly Googlem brány v úvahu.

Příklad:
<a href="http://example.com" rel="nofollow">odkaz, který nebude sledován</a>

Jak přesně to funguje, se zatím neví. Google to udělal kvůli tomu, aby se daly zablokovat odkazy spammerů z diskusí. Postupně se přidávají další vyhledávače, takže počátkem roku 2008, kdy tento text aktualizuji, ignorují takový odkaz všechny důležité vyhledávače včetně Yahoo, Bingu a Seznamu. V souvislosti s rel="nofollow" doporučuji nastudovat si, co to je Page Sculpting a proč nefunguje.

Další užitečná hodnota je noreferrer. Říká prohlížeči, že následující http požadavek má sestavit bez uvedení referera, tedy bez informace, odkud uživatel kliknul.

Pokud chcete zřetězit více hodnot atributu rel do jednoho odkazu, oddělte je mezerou. Příklad:

<a href="https://example.com" rel="noreferrer nofollow">odkaz</a>

Hreflang

Označení jazyka stránky, na kterou odkaz ukazuje. Např hreflang="en" znamená, že odkaz míří na anglicky psanou stránku. Neznám žádné rozumné použití a pochybuji, že si tohoto atributu všímají vyhledávače. Další kódy jazyka jsou např. cs, (nikoli cz)de, sk, fr apod.

Ping

Atribut ping způsobí, že po kliknutí na odkaz prohlížeč zároveň přistoupí i na URL obsaženém v atributu ping. Usnadní to měření počtu prokliků, ale v praxi to moc použitelné není, zejména protože to ještě nepodporuje Internet Explorer (ani v roce 2015). Symbolicky zapsáno:

<a href="adresa-odkazu" ping="adresa-měřící-tečky">

Download

Atribut download přítomný v odkazu způsobí dvě věci:

<a href="../nejakySilenySoubor-asdf4d4f5d449fs5f48s.zip" download="Závěrečná zpráva.zip">

Dosáhne se tím dvou věcí: soubory, které se mají stahovat, se nebudou marně snažit zobrazit v prohlížeči (zip archivy, mp3 soubory apod.) A budou se na disku uživatele rovnou hezky jmenovat.

Mezery v textu

Prohlížeče podtrhávají text odkazu včetně mezer.

Proč to zdůrazňuji -- protože jako mezera se v HTML chápe i zalomení řádku. Pokud máte ve zvyku kód krásně strukturovat do řádků, tak se vám na konci odkazu podtrhne mezera a vypadá to fakt divně. V případě odkazů tedy doporučuji psát je na jeden řádek.

Příklad kódu odkazu s podtrženou mezerou na konci:

<a href="kamkoli"> text odkazu s podtrženou mezerou na konci </a>

nebo
<a href="kamkoli">
  text odkazu s podtrženou mezerou na konci
</a>

Další varianty odkazů

Prvky stránky, které se chovají jako odkazy, lze vytvořit i jinými způsoby:

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.