Seznamy

V HTML stránkách se pod pojmem seznamy zpravidla myslí výčty prvků. Existují seznamy nečíslované = odrážkové a číslované.

Nečíslované seznamy (odrážky) se v HTML vytvářejí pomocí html tagů <ul> (unordered list = angl. nečíslovaný seznam), <menu> a <dir>. Tagy menu a dir se používají zřídka, chovají se stejně jako ul.

Číslované seznamy se tvoří pomocí tagu <ol>. Čísluje se to automaticky.

Položky seznamů se vytvářejí tagem <li>.

Příklad číslovaného seznamu:

<ol>
<li>První položka</li>
<li>Druhá položka</li>
</ol>

Konkrétní vzhled odrážky se dá nastavit pomocí stylu list-style-type. Jako odrážku nelze nastavit libovolný znak. Obrázková odrážka se dělá stylem list-style-image. Dosáhnout přesně stejného vzhledu seznamu ve více prohlížečích je téměř nemožný úkol, protože si s tím každý prohlížeč zachází trochu jinak (zejména se liší mezírky, odsazení a pozice odrážek).

Na stránkách Jak psát web o seznamech: Seznamy v HTML (odrážky a číslování), Stylování seznamů, List-style, List-style-image, List-style-position, List-style-type

 

Encyklopedie

Jak psát web