List-style-image

CSS vlastnost list-style-image určuje obrázek místo odrážky.

list-style-image
hodnoty obrázková odrážka
none odrážka nebude obrázková (vzhled bude určen hodnotou list-style-type)
url("adresa.obrazku") místo odrážky bude zvolený obrázek

Z obrázku se (pokud bude moc velký) vykreslí jenom horní pravý roh (netestováno). Pokud má prohlížeč vypnuté obrázky nebo dokud se obrázek nestáhne, bude vzhled odrážky určen vlastností list-style-type.

Adresa obrázku se zadává jako jiná url v css zápisem např. list-style-image: url("obrazek.gif"). Adresa může být absolutní i relativní.

Obrázek odrážky se dá nastavit spolu s jinými vlastnostmi seznamu souhrnnou vlastností list-style.

V praxi je docela těžké udělat hezký obrázek pro odrážku. Obzvláště problematický je fakt, že každý prohlížeč může odrážku umístit o pár pixelů výše nebo níže.

Podpora

Podpora vlastnosti list-style-image
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer 4, 5, 5.5, 6  
Firefox všechny verze  
Opera 4, 5, 6, 7  
Chrome ano  

Příklady

Pouze jednu odrážku lze změnit přímým stylem:

<ul>
<li style="list-style-image: url('cesta/obrazek.gif')">text za grafickou odrážkou</li>
</ul>

Mnohem častěji se ale grafická odrážka dává všem tagům <li> na celé stránce:

li {list-style-image: url("cesta/obrazek.gif")}

nebo se obrázková odrážka dává jenom tagů <li> uvnitř nečíslovaného seznamu = tagu <ul> (unordered list). Pokud budou unitř číslovaného seznamu <ol> (ordered list), obrázek mít nebudou:

ul li {list-style-image: url("cesta/odrazka.gif")}

Zápis ul li je platný pro všechny tagy <li> uvnitř tagu <ul>.

Velmi často se lze setkat s požadavkem dát obrázkové odrážky jenom některému seznamu odrážek a jiným odrážkám ve stránce obrázkovou odrážku nedávat. To je nejlepší vyřešit třídou (class) přidanou tagu <ul>. Potom zápis selektoru ul.obrazkova li ovlivní tag li v tagu ul s třídou obrazkova:

<style>
ul.obrazkova li {list-style-image: url("cesta/odrazka.gif")}
</style>
<ul class="obrazkova">
<li>tento text má před sebou grafickou odrážku</li>
<li>tento také</li>
</ul>
<ul>
<li>text s normální grafickou odrážkou</li>
<li>protože nadřazené ul nemá class="obrazkova"</li>
<ul>

Pozice obrázku

Jarda Svoboda mi napsal, ještě jsem to netestoval:

Jak dostat obrázek na střed řádku, jelikož je moc nahoře v IE a Opeře. Za použití zápisu

li {margin:8px 0px; font-size:12px; line-height:8px; }

lze pomocí line-height "pozicovat" vertikálně list-style-image a pomocí marginu dolaďovat "výšku řádku".

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.