Přečtení hodnoty selectu javascriptem

Zdrojový kód:

<script>function vypln(policko)
{

hodnota = policko.options[policko.selectedIndex].value
// hodnota = policko.value //funguje pouze v modernich prohlizecich

alert(hodnota)

}
</script>
<p><select onchange="vypln(this)">
<option value="prvni">jedna</option>
<option value="druhy">dva</option>
<option value="treti">tři</option>
<option value="ctvrty">čtyři</option>
</select> </p>

Aby funkce vypln() select našla, je třeba zadávat jí jako parametr samotný <select>, to se dělá objektem this.

Vizte též: Nastavení zvoleného option javascriptem

Select způsobí přechod na jinou stránku

Javascript - příklady