Přechod na jinou stránku selectem

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Důležitý je ten javascript v tagu select:

<select onchange="location.href=this.options[this.selectedIndex].value">

Jako hodnota (value) jednotlivých option je adresa stránky, kam se má přejít (absolutní i relativní). Obsahem tagu <option> je to, co vidí uživatel, když menu vyroluje.

První položka menu musí být "jalová", protože když se vybere, tak select nespustí událost onchange.

Vizte též:

Nastavení zvoleného option javascriptem

Hodnota selectu

Zakázání změny výběru selectu kolečkem