Vytvoření databáze a tabulky v MySQL

Běžný postup přes Adminer

Zjistím, jestli na webu běží někde Adminer. Pokud ne, stáhnu si Adminer (jeden PHP soubor), umístím ho někam na server a přejdu na něj. Vyplním přístupová práva k databázi a můžu pracovat s databází.

Naklikání nové databáze v Admineru mi přijde intuitivní.

Složitý postup v konzoli

Níže uvedený postup se hodí právě v situacích, kdy takový nástroj na serveru neběží nebo se k němu nelze dostat.

Cíl: spustit na serveru MySQL klienta, vytvořit v něm novou databázi a novou tabulku. Jsem zalogován na serveru v nějaké shellové konzoli, (případně by některé postupy mohly fungovat v cmd okně na Windowsech.)

Postup:

Spustím mysql klienta:

mysql

spustí se mysql. Bude to možná chtít jméno a heslo. Pokud se mysql nespustí, tak možná neběží démon mysqld. V tomo případě je napřed potřeba pustit

mysqld #

to spustí démona mysqld, který se stará o to, aby fungovalo mysql (přesněji aby fungoval SŘDB).

Takže příkazem mysql jsem se dostal do konzole mysql, vlastně do mysql klienta. Na začátku řádku se ukazuje zobáček >, to znamená, že to chce ode mne nějaký vstup.

Mysql se vypíná příkazem quit. Všechny příkazy se ukončují středníkem. Jestli to na vás kouká jak na blba a nic to nedělá, tak to může tím, že jste na konec řádku nedali středník.

Podívám se na databáze, které na daném serveru jsou:

show databases;

vypíše všechny databáze, které tam jsou. Obvykle už tam je databáze mysql a databáze test.

Vytvoření vlastní databáze jménem "pokus":

create database pokus;

napíše to: Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

takže databáze se vytvořila. Teď se do ní musím přepnout.

Přepnutí do nové databáze:

use pokus;

tím jsem vybral, že chci pracovat s databází pokus a jsem v ní.

Zobrazím si tabulky v databázi příkazem show tables:

mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)

Jak vidět, v databázi žádné tabulky nejsou (logicky, když je nová).

Vytvořím extrémně jednoduchou tabulku:

create table blbost(id integer);

Tabulka se vytvořila. To integer říká, že sloupec id bude přirozené číslo, nic víc.

Zobrazím si tabulky:

mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_pokus |
+-------------------+
| blbost |
+-------------------+

Takže tam ta tabulka je. Hurá.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.