Externě stylovaná stránka

podnadpis

Tento odstavec by měl mít odsazený první řádek. A neměl by kolem sebe mít mezery. Microsoft Internet Explorer 3.x ale ty mezery dělá, on je neumí odstranit. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Tento druhý odstavec by také měl mít odsazený první řádek. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ovšem jen v případě, že tento prohlížeč podporuje CSS styly.

Odkazy

Odkaz na předchozí příklad
Odkaz na tento soubor, takže vlastně už navštívený.
Odkaz na moje stránky je stále v tomtéž odstavci