Rozšíření HTML

Tag Význam Párový Podpora Prognóza
bgsound zvuk na pozadí ano Internet Explorer  
marquee běžící text ano Internet Explorer mrtvé
layer hladina, vrstva ano Netscape 4 velmi mrtvé
multicol sloupcová úprava ano Netscape velmi mrtvé
spacer prázdné místo ne Netscape velmi mrtvé
canvas bitmapová grafika ano Firefox, Webkit, Opera možná se to časem chytne
svg vektorová grafika ano Firefox, Webkit, Opera nevím
video, audio video, audio ano Firefox, Webkit, Opera asi bude časem fungovat
tagy struktury vyznačení významů části stránky ano Firefox, Opera, Webkit teprve přijde

 Rozšířeními HTML chápu značky, které nejsou podporovány většinou prohlížečů. Jsou to jednak zastaralé tagy, jednak příliš nové tagy.

bgsound

Vloží do stránky zvuk na pozadí (angl. background sound). Nepárový tag vyskytující se v hlavičce. Podporuje Internet Explorer od verze 3. Uživatel může zvuk vypnout kliknutím na tlačítko stop, které je v prohlížeči. Jsou akceptovány soubory typu wav a mid, možná i další. <bgsound> doporučuji nepoužívat, protože to působí rušivě.

Atributy tagu <bgsound>
Atribut Význam Hodnoty
src adresa načítaného zvuku URL *.mid | *.wav
loop počet opakování číslo; -1 znamená "furt dokola"
delay odložení začátku přehrávání sekundy
volume hlasitost číslo; nula znamená plnou hlasitost, -10000 ticho
balance balance sterea -10000 až 10000; nula je normál

Příklad: 
<head>
...
<bgsound src="pisnicka.mid" loop="-1">
</head>

Více informací: zvuky na webových stránkách.

marquee

Jezdící text. Párový tag obklopující ten text. Prohlížeče, které <marquee> neznají, text zobrazují normálně. Podporujován ve všech běžných prohlížečích (aktualizováno 2012). Doporučuji marquee nepoužívat, protože to působí rušivě.

Pokud budete používat složitější nastavení, počítejte s tím, že se jejich chování v jednotlivých prohlížečích může lišit.

Atributy tagu <marquee>
Atribut Význam Hodnoty
direction kterým směrem má text rolovat down | left | right | up
behavior způsob rolování textu scroll | alternate | slide
loop počet rolování (pokud není uvedeno, je to nekonečno) číslo
scrollamount počet pixelů mezi dvěma fázemi animace pixely
scrolldelay počet milisekund na jednu změnu obrázku milisekundy
truespeed Všechny hodnoty scrolldelay nižší než 60 milisekund nebudou upraveny na 60 ms (což by se normálně stalo) bez hodnoty
width šířka posouvané oblasti (nikoli oblasti, v níž se posunuje) délka nebo procento
height výška oblasti, v níž se posunuje (čili funguje jinak než šířka) délka nebo procento
vspace vertikální okraj pixely
hspace horizontální okraj pixely
bgcolor barva pozadí barva
Tag <marquee>, atribut behavior
behavior= Význam
scroll text jede v daném směru
alternate text jede tam a pak zpátky
slide text přijede a zůstane

layer

Vrstva, hladina. Párový tag. Podporován Netscapem pouze verze 4, další verze jej nepodporují (protože další verze Netscape jsou Mozilla). Umožňuje překrývání obsahu. Doporučuji nepoužívat, lze nahradit pozicováním.

Atributy tagu <layer>
Atribut Význam Hodnoty
visibility viditelnost hide | show | inherit
width šířka délka nebo procento
height výška délka nebo procento
left posunutí doprava délka nebo procento
top posunutí dolů délka nebo procento

V některých stránkách jsem viděl tag <ilayer>, ale vůbec nevím, co dělá. Snad nějaká alternativa k <iframe>?

multicol

Sloupcové uspořádání textu. Párový tag. Podporován Netscapem ve verzi 3 a 4.V moderních prohížečích nepodporovaný. Doporučuji nepoužívat, mimo jiné protože sloupcová úprava se pro čtení na webu nehodí.

Atributy tagu <multicol>
Atribut Význam Hodnoty
cols počet sloupců číslo
gutter šířka mezi sloupci pixely
width šířka elementu všech sloupců délka nebo procento

spacer

Prázdné místo. Nepárový tag, podporovaný pouze Netscapem myslím do verze 4. Je natolik nestandardní, že jej raději ani nebudu moc popisovat. Atributy type (= horizontal | vertical | block), size ( nebo pro type=block: width, height), align. Naprosto mrtvá věc.

canvas

Bitmapová grafika. Nepodporuje Explorer, takže to nelze použít, leda na hraní. Příklad napsat neumím (nikdy jsem se do toho neponořil). Každopádně se neobejde bez javascriptu.

svg

Vektorová grafika. Nepodporováno v Exploreru, takže zatím nepoužitelné. Vektorová grafika se dnes dělá většinou technologií Flash vkládanou přes tagy <embed> nebo <object>.

video

Tag pro video. Nepodporuje Explorer, takže to nelze použít. Takže ani nepíšu příklad. Video se dnesv praxi většinou zobrazuje technologií Flash vkládanou tagem <object> (například na Youtube). Problém se zavedením tagu video, jestli jsem to dobře pochopil, spočívá v tom, že výrobci prohlížečů se nechtějí dohodnout, čí formát videa to bude umět přehrávat a jakým kodekem.

audio

Tag pro zvuk, písničku apod. Nepodporuje Explorer, takže to nelze použít. Na vkládání zvuku se normálně používá tag object nebo embed, přičemž dnešní prohlížeče už umějí přehrát většinu formátů.

Tagy struktury

HTML 5 zavádí tagy na vyznačení struktury dokumentu. Jde o tagy header, nav, article, section, aside a footer.

Tag Význam
header hlavička stránky (grafická)
nav navigace na stránce
article hlavní obsah, článek na stránce
section část článku, sekce
aside postraní sloupek
footer patička stránky
figure jednotka obsahu patřící k sobě

Tagy samy o sobě nemají žádný vzhled, chovají se tedy jako tag div. Vzhled je tedy potřeba dodat pomocí CSS.

Dnes (2010) se ještě tyto tagy nemohou bezpečně použít, protože je nepodporuje Internet Explorer a to dokonce ani ve verzi 8 (to znamená, že ještě tak v roce 2012 to nebude mít cenu). Internet Explorer je prostě nezná, považuje je za neznámé tagy, takže je ignoruje a nejdou stylovat. V praxi je tedy tyto tagy nutné nahradit je tagem <div> s nějakým id nebo class, nebo používat skripty (obecně zvané "polyfill") na to, aby vůbec šly stylovat.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB

 

 

 

o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

 

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt. Poslední aktualizace 23. května 2015.