Mezera

V HTML zdroji je každá sekvence bílých znaků (mezer, konců řádků, tabulátorů) chápána jako jen jedna mezera. Formátováním zdroje se tedy nedá vytvořit více vizuálních mezer. Vždy jen jedna.

 V HTML existuje entita nezlomitelné mezery. Do HTML se zapisuje sekvencí " " (bez uvozovek), což znamená Non Breaking SPace (angl. doslova "ne-zlomitelná mezera"). Mezi dvěma slovy oddělenými pouze nedělitelnou mezerou prohlížeč nesmí zalomit řádek, proto se tomu říká i "tvrdá mezera". V češtině by měla být za neslabičnými předložkami skvz, aby nezůstávaly na konci řádku. Je-li v HTML potřeba udělat více mezer za sebou, používá se právě   , popřípadě více za sebou nebo prokládané normálními mezerami. V HTML neexistuje nic jako klasický tabulátor.

Odsazení prvního řádku odstavce, ačkoli jej lze v nouzi také udělat pomocí   by se mělo dělat pomocí CSS vlastnosti text-indent.

Některé html tagy (např. tag p - odstavec) kolem sebe tvoří mezery vertikální (na výšku). Ty se dají odstranit nebo zvětšit pomocí CSS vlastnosti margin, popř. margin-top a margin-bottom.

Na stránkách Jak psát web o mezerách: Základy HTML, Syntaxe HTML, CSS prakticky - odsazení, Interpunkce na webu

 

Encyklopedie

Jak psát web