Syntaxe HTML

HTML soubor

Soubor, který má příponu htm nebo html, je považován za internetovou stránku. Je psán v jazyce HTML, což je dnes nejrozšířenější značkový jazyk.

Značkový jazyk

HTML kód je kombinací normálního textu a značek. Smysl HTML značek je v oddělování a vyznačování částí textu. Značkám se také říká tagy.

Tagy jsou párové a nepárové. Párové tagy mají úvodní a koncovou značku (koncové značce je předřazeno lomítko). Obě značky obklopují text, který ovlivňují.

Příklad kusu html kódu:
Normální text <b>tučný text</b>, <i>kurzíva</i> a opět normální text.

Příkladem nepárového tagu je obrázek, který se načítá z jiného souboru:
<img src="obrazek.gif">

Zápis tagu

Popis Vývoj příkladu
Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. <
Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. <font
Mohou následovat atributy. Před každým musí být alespoň jedna mezera. <font color
Za atributem se píše rovnítko a hodnota v uvozovkách. Vše bez mezer. <font color="blue"
Atributů může být několik. <font color="blue" size="6"
Značka končí pravou ostrou závorkou. <font color="blue" size="6">
Následuje vlastní text, který se zobrazí <font color="blue" size="6">Modrý velký text
Element končí ukončovací značkou s lomítkem a bez atributů <font color="blue" size="6">Modrý velký text</font>

Vnořování tagů

Obsahem tagu může být cokoliv, klidně i další značky, které text dále ovlivní.

Normální text <i>kurzíva, <b>tučná kurzíva</b></i> a opět normální text.

Zákaz křížení

Tag nesmí mít koncovou značku před tím, než ji budou mít všechny vnořené tagy.

Následující zápis je invalidní, protože </i> předchází </b>:
<i>kurzíva, <b>tučná kurzíva</i></b>.

Velikost znaků

V jazyce HTML nezáleží na velikosti znaků. Opravdu ne. Vůbec. (Anglicky se říká, že HTML je non-case-sensitive.) To znamená, že:

Kdy si dávat pozor na velikosti znaků:

Doporučení:

Na ... a samozřejmě v samotném textu stránky je nutno velikosti rozlišovat. To je text pro lidi.

Mezery v kódu

Pro zápis mezer v HTML platí následující zajímavá pravidla:

Z toho vyplývá, že:

Entity

Jak tedy ve stránce zobrazit více mezer za sebou? Třeba použitím entity &nbsp;, což je "pevná mezera".

Podobným způsobem se na stránce dělají znaky, které by se prohlížeč snažil interpretovat jako prvky jazyka, například ostrá závorka. < se dělá jako entita &lt; Více v textu o entitách.

Uvozovky u atributů

Častým dotazem je, kdy se musejí dělat uvozovky kolem hodnot atributů. Jestli <font color=blue> je něco jiného než <font color="blue">.

V tomto případě je to totéž, uvozovky nejsou povinné. Ale pokud hodnota atributu obsahuje mezeru, tak tam uvozovky být musejí.

Invalidní příklad: <font face=Times New Roman>

Prohlížeč by to bez uvozovek chápal jako více atributů. Takže doporučuji uvozovky dávat všude, nic se tím nezkazí.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.