FrontPage 2000

Nabídka Edit

Edit se do češtiny překládá jako "úpravy"

Undo -- zpět

Vrátí zpět předchozí akci. Opakovaným použitím lze vrátit více kroků. Velmi používaná funkce, doporučuji osvojit si klávesovou zkratku Ctrl + Z, pozor ale na českou klávesnici.

Častěji se používá tlačítko na panelu nástrojů. Šipka vlevo znamená zpět (undo), šipka vpravo vpřed (redo). Černé trojúhelníčky umožňují zobrazení seznamu vrátitelných akcí.

Při přepínání normálního a HTML zobrazení funguje vracení příkazů jen v tom zobrazení, ve kterém bylo učiněno.

Redo -- vpřed

Udělá znovu vrácenou akci. Příkaz je aktivní pouze pokud bylo předtím něco vráceno příkazem Undo.

Cut, Copy, Paste

Klasické příkazy používané na kopírování a přesouvání označených objektů. Pro úplnost popisuji postup ve čtyřech krocích, který je shodný v celém systému Widnows:

  1. Označím si, co chci přenášet nebo kopírovat.
  2. Zvolím Cut (vyjmout) pro přenášení, nebo Copy (kopírovat) pro kopírování. (Nyní je objekt ve schránce.)
  3. Přejdu si kurzorem tam, kam chci objekt vložit.
  4. Zadám Paste (vložit).

Většinou se používá klávesových zkratek Ctrl + X pro vyjmutí, Ctrl + C pro kopírování, Ctrl + V pro vložení.

Přenášení a kopírování myší popisuji u práce s textem.

Kopírování souborů

V zobrazení složek můžete stejným způsobem kopírovat a přenášet soubory nebo celé složky.

Kopírování mezi aplikacemi

Není vůbec žádný problém, postup je stejný pouze si před krokem 3 musím přepnout program.

Paste special

Aneb "vložit jinak". Umožňuje vybrat si, jak bude text vložen, což se při práci s HTML občas hodí. Ve čtvrtém kroku kopírování nebo přenášení lze namísto Paste zvolit Paste special. Program se zeptá, jak to chci vložit.

One formated paragraph Odstavec psacím strojem, který zachovává mezery.
Formated paragraph Formátovaný odstavec, ekvivalentní normálnímu vložení
Normal paragraph Veškeré formátování textu bude odstraněno
Normal paragraph with line breaks Bude odstraněno formátování kromě řádkových zlomů -- budou nahrazeny tagem <br>
Treat as HTML Pokud kopírovaný text přímo obsahuje HTML tagy, vloží se tyto do kódu.

Delete -- mazání

Mazání označeného objektu nebo textu ekvivalentní s klávesou delete.

Select All -- vyber vše

Vybere celý obsah aktuální stránky. Klávesová zkratka Ctrl + A.

Find & Replace

Hledání a nahrazování.

Hledání (Find) a nahrazování (Replace) jsou si velmi podobné. Dá se hledat slovo nebo řetězec ve stránce a popřípadě nahrazovat jiným řetězcem. Trocha angličtiny:

Find what Co se má hledat
Replace with Čím nahrazovat
Find next Najít další
Cancel Zrušit
Replace Nahradit
Replace All Nahradit všechny výskyty
Direction Up / Down Hledání směrem nahoru(Up) a dolů (Down) Down je normálnější.
Match Case Záleží na velikosti písmen v řetězci
Find Whole... Budou se hledat pouze celá slova
Find in HTML Hledání v HTML zdroji

Hledání v HTML je zapnuto, pokud dialog hledání či nahrazování spouštím ze zobrazení HTML. Pokud jsem v zobrazení složek (View - Folder), můžu si vybrat, zda se bude prohledávat normální text nebo HTML. V tu chvíli je také logické zvolit, zda se mají prohledávat pouze vybrané stránky (Selected) nebo všechny (All).

Nahrazování ve všech stránkách není žádná slast -- FrontPage vypíše stránky, kde řetězec nalezl, pak je teprve na po žádání otevírá.

Pokud stojíte před problémem, jak ve webu nahradit výskyt nějakého řetězce jiným (ať už v HTML nebo v textu), je to ve FrotnPage velmi zdlouhavé. Doporučuji použít jiný program (UltraEdit nebo HomeSite), ale nikdo nezaručí, že se potom stránky nerozsypou, když si nedáte pozor.

Některé problémy tohoto typu jsou řešitelné substitucí (Insert - Component - Substitution a Tools - Web settings - Parameters)

Check *

Příkazy umožňující práci více lidem najednou. Problém, že by dva lidé najednou mohli upravovat a ukládat stejný dokument, je řešen tím, že druhému se otevře pouze pro čtení.

Task

Úkoly umožňující lepší uspořádání práce. Já jsem jim na chuť nepřišel, protože raději hned všechno, co mě napadne, udělám. Při práci více lidí je to ale určitě užitečná věc. Zkuste si pohrát se zakládáním úkolů, označováním jako rozpracované a jejich plněním.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.