FrontPage 2000

Vlastnosti stránky

Příkaz Properties z nabídky File (nebo pravoklik - Page Properties kdekoliv ve stránce) vyvolává dialogové okno s šesti kartami, na kterých se nastavují některé životně důležité věci.

Karta General

Karta Background -- pozadí

Nastavení pozadí stránky popisuji u příkazu Format - Background.

Karta Margins -- okraje

Dovoluje nastavit horní a levý okraj stránky v pixelech. Protože se to dá mnohem lépe udělat pomocí CSS stylů (<body style="margin-top: 20px; margin-left: 50px">), doporučuji nepoužívat.

Karta Custom -- meta tagy

Existují systémové a uživatelské meta informace. Mezi systémové patří třeba přechody stránky nebo nastavení kódování. Zrovna nastavení kódování a jazyka se tady nevím proč nezobrazuje.

Zajímavější jsou uživatelské meta informace (User variables). Zadávají se tím spodním tlačítkem Add. FrontPage se zeptá na Name (jméno) a Value (hodnotu).

Klíčová slova -- keywords

Jsou používána staršími vyhledávacími stroji pro indexování obsahu stránky. Do Name se napíše "keywords" (nevím, proč to FrontPage nenabízí) a do Value několik klíčových slov oddělených čárkami.

Popis -- description

Je zobrazován vyhledávacími roboty, pokud je stránka nalezena, pod titulkem. Je to mnohdy lepší než zobrazení nic neříkajícího začátku stránky. Do name se dává "description" a do value stručný popis stránky. (Pokud obsahuje š, ž a ť, zvažte, zda nebudete raději psát bez diakritiky, protože mnozí roboti si pletou ISO a Win kódování.) Popis se dá pak také automaticky vložit do stránky příkazem Insert - Component - Substitution - Description.

Author

Vcelku k ničemu jméno autora.

ProgId, Generator

Meta informace, které si přidává FrontPage a narozdíl od minulé verze 98 je nelze dlouhodobě definitivně vymazat. Asi jsou k ničemu.

Karta Language -- jazyk

Mark current document as Czech je dobré nastavit. Jednak to používají někteří indexovací roboti pro odhalení jazyka, jednak se bude v budoucnu pravděpodobně používat pro inteligentnější zobrazování (dělení slov například).

Save the document as je volba kódování pro ukládání stránky. Klasicky se nabízí to, co je nastaveno v Tools - Web Settings - Language - Default Page Encoding. Doporučuji neměnit zbytečně defaultně nastavavené kódování, aby nevznikaly zmatky.

Zvolená volba se v HTML projeví použitím meta tagu s charsetem a se zápisem použitého kódování. Pokud u "Save..." zvolíte <none>, žádný meta tag se nezadá. To může mít smysl (u překódování na serveru), ale někdy to může vést ke špatnému zobrazení češtiny.

Překódování

Reload the document as je důležitá volba, pokud se v editoru špatně zobrazuje čeština (nevím proč, ale občas se to stává u stále stejných stránek). Znamená to doslova "znovu načíst jako". Při nastavení jiného kódování se objeví dotaz, zda se má načíst uložená verze. Pohrajte si s nastaveními a ukládejte, až to bude správně. Při tom platí magický trik: ukládejte dříve než budete zavírat dokument.

Nejčastěji používaná kódování jsou v našich zeměpisných šířkách Central European (windows-1250) a standardní Central European ISO 8859-2.

Karta Worgroup

Těmto nastavením nerozumím, ale souvisejí s organizací práce pro více autorů. Přivítám vaše poznatky. Zajímavá je pouze spodní volba Exclude ..., která programu říká, že se stránka při publikování nemá odesílat na server.

HTML výstup

Označení ve FrontPage Význam HTML zápis
(ve hlavičce, pokud není uvedeno jinak)
Title Titulek stránky <title>Text titulku</title>
Base Location Základ odkazů <base href="http://www.někde.cz">
Target frame Rám, kam míří odkazy <base target="_blank"> | _parent | _top | jméno_rámu

 

Background sound Zvuk na pozadí <bgsound src="pisnicka.mid" loop="-1">
Design-time control scripting - Server Jazyk použitý serverovým skriptem (ASP) <%@ Language=VBScript %>

nad <html>

Design-time control scripting - Client Čert ví, co to znamená <meta name="VI60_defaultClientScript" content="VBScript">

 

Background na stránce o pozadí.
Margins Okraje stránky <body topmargin="2" leftmargin="30">
System variables Meta informace ekvivalentní HTTP hlášce <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> , například
User variables Meta informace zadaná uživatelem <meta name="keywords" content="FP,FrontPage,HTML,vlastnosti,File">, například
Page language Jazyk dokumentu <meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
HTML encoding Kódování dokumentu <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
Reload the curent... Překódování To je akce, to se neukládá

 

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.