Délkové jednotky v HTML

Pixely

Obrazovkové body. Klasické rozlišení obrazovky je dnes 800 x 600 bodů nebo 1024 x 768.

Pixely jsou základní délkovou jednotkou v HTML. Pokud je někde uveden nějaký rozměr (bez znaku procent), tak je chápán vždy jako počet pixelů.

Procenta

Procenta se v HTML zapisují jako číslo a znak procenta. Není mezi tím mezera.

Jako 100% se chápe šířka nebo výška nadřazeného elementu. To může být tabulka (table), buňka tabulky (td), oddíl (div) a podobně. Ale není to třeba odstavec (p), protože ten sám o sobě žádnou nastavenou nebo omezenou šířku a výšku nemá.

Nadřazeným elementem je často celý dokument. Pro něj platí:

Stupně písma

Velikost písma se v HTML nenastavuje v bodech jako všechny ostatní rozměry, ale ve stupních. Stupně jsou jakési imaginární jednotky vymyšlené pouze pro účel HTML. Stupňů písma je sedm. Od vysloveně mrňavého stupně jedna, které se skoro nedá číst, až po kravskou velikost 7. Běžné písmo je stupeň číslo 3.

Přesné velikosti písem nejsou nijak konkrétně stanoveny. Uživatel si může písmo zvětšovat a zmenšovat v prohlížeči. Dělá se to příkazem Zobrazit - Velikost písma (nebo tak něco -- v každém prohlížeči to může být jinak). Přesné velikosti písma lze dosáhnout pouze pomocí CSS.

Další jednotky

V HTML žádné další jednotky nejsou. V CSS existují další jednotky (pt, cm, in, mm pc), tak si to nepleťte. HTML má jenom pixely a procenta.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.